Kategória

Személyautó / B - Kategória

Tanulótájékoztató és oktatási feltételek  "B" kategóriás tanulók részére

[24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet alapján]

 

Képzőszerv megnevezése: Royal Autósiskola

Képzőszerv címe: 2220 Vecsés, Hrsz. 330/14

Képzőszerv telefonszáma: +36 20 3640776

 

A cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég neve: Royal Carrier Plusz Kft

Cégjegyzékszám: 13 09 120717

 

Az iskolavezető neve: Szabó Ákos

Szakmai vezető: Barcsai Jenő

 

Az ügyfélfogadás címe: 2220 Vecsés, Hrsz. 330/14. (Fő út Ecseri út üzletsor)

Az ügyfélfogadó telefonszáma: +36 20 3640776

Az ügyfélfogadás időpontja: kedd és csütörtök 16:00-20:00 óráig

 

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

*17. életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb,

*alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik hogy elvégezte, az erről szóló bizonyítványát a vizsga igazolásával együtt kell majd bemutatni.

*orvosi alkalmasságot igazoló okirat első példányát leadta,

*valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

*Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette.*

A vizsgaigazolás kiállításának feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból szerzett sikeres vizsgával és az erről szóló dokumentummal, illetve megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.

 

A tanfolyam tantárgyai:

*Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (20 óra), vezetéselmélet (6 óra), szerkezeti és ellenőrzési ismeretek (2 óra). Az elméleti oktatások a tanulócsoporttal egyeztetett kezdő időponttal kezdődnek, egy oktatási alkalom 4×45 perc tanórát tartalmaz.

*Elméleti oktatás egybekötött számítógépes gyakorlással

*Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (9 óra), városi vezetés (14 óra), országúti vezetés (4 óra), éjszakai vezetés (2 óra), vizsga (1 óra).

*A forgalmi vizsgára történő indítás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 29+1 órát vezessen, és ez idő alatt legalább 580 km-t tegyen meg.

*A tanuló gépkocsik típusai: VW Polo (benzin/gáz üzemű)*

*Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet. Az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.

*A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet.

*A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.

*Elméleti oktatás helye: 2220 Vecsés, Hrsz. 330/14

*Gyakorlati oktatás helyei: Budapest közterületei és Pest megye közterülete

 

Egészségügyi felkészítés: 2220 Vecsés, Hrsz. 330/14.

Az elsősegély vizsga: Vizsgázni a Magyar Vöröskereszt Vizsgaszervezési központjában (1051 Budapest, Arany János u. 31. | Térkép | Tel.:+36 1 374 1300), vagy a kerületi központokban lehet. Vizsga díja 6.500 Ft, melyet sárga csekken kell a Vöröskereszt számlájára befizetni.

 

A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

*A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.

*A vizsgázó késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

 

Vizsgadíjak:

Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft.

Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.

*Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg, a tanfolyami beiratkozással egyidejűleg.

 

A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:

 

*A vizsgázó ezt követően az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére.

*Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, tanuló áthelyező lapot kell kitöltenie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően hagy jóvá. Az igénybe nem vett vizsgadíj illetve szolgáltatás díját a képzőszerv a tanuló szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.